Stress & trauma

Laat stress & trauma achter je: groei met Health Coaching


Soms kunnen ingrijpende gebeurtenissen (trauma) zoals geweld, misbruik of een ongeluk zo diep ingrijpen in het leven dat er psychische klachten ontstaan. Voor het verwerken van een schokkende gebeurtenis is tijd nodig. Als die verwerking te lang duurt, of helemaal uitblijft, is er sprake van een trauma. Het lijf slaat deze sporen van trauma op en kunnen zorgen voor langdurige stress. 


Health Coaching ondersteunt bij het verwerken van trauma en het verminderen van stress,

zodat jij weer optimaal kunt genieten van het leven en de beste prestaties kunt leveren.



EMDR is bewezen geschikt voor cliënten die een trauma hebben ervaren die hun dagelijks functioneren hindert. Na 3 tot 4 sessies is 80% weer in staat om de normale bezigheden te verrichten.

EMDR therapie


Eye movement desensitisation and reprocessing (EMDR) is een snelle en effectieve behandelingsmethode bij posttraumatische stress-stoornissen (PTSS).


Tijdens deze behandelingen worden oogbewegingen ingezet om je ongevoelig te maken voor en herkaderen van heftige emoties en trauma. 


Wanneer is EMDR therapie de uitkomst?


 • Je blijft last houden van de gevolgen van een schokkende gebeurtenis
 • Je wilt af van verslaving
 • Je kampt met een eetstoornis en wil hier vanaf
 • Je hebt moeite met rouwverwerking, liefdesverdriet of een andere manier van rouw


EMDR kan ook in worden gezet voor de volgende klachten:


 • PTSS (post-traumatische stress stoornis)
 • Algemene vorm van langdurige stress
 • Piekeren
 • Nachtmerries
 • Algemene slaapproblemen
 • Schaamte, angst en paniek
 • Depressie
 • Een slecht zelfbeeld
 • Verhoogde waakzaamheid
 • Schuld

 

ACT therapie


ACT staat voor Acceptance and Commitment Therapy (Hayes, Wilson & Strosahl). Dit is een derde generatie gedragstherapie die cliënten helpt om op een flexibele manier om te gaan met de obstakels die ze tegenkomen (Acceptance), zodat men kan blijven investeren in de dingen die ze écht belangrijk vinden (Commitment). ACT bestaat uit zes verschillende processen / vaardigheden, vaak uitgebeeld in het ACT-hexaflex:



 • Acceptatie: Ruimte maken voor vervelende ervaringen.

 • Defusie: Afstand nemen van je gedachten.

 • Het Zelf: Flexibel omgaan met je zelf(beeld).

 • Hier en Nu: Aandacht voor het Hier en Nu.

 • Waarden: Stilstaan bij wat je echt belangrijk vindt.

 • Toegewijd Handelen: Investeren in je waarden.

  



Wanneer is ACT therapie de uitkomst?


Deze ACT-vaardigheden zorgen er samen voor dat iemand psychologisch flexibeler wordt. Het doel van ACT is dus niet zeer het reduceren van klachten, maar het ontwikkelen van persoonlijke veerkracht.  Bij ACT wordt er veel gebruikt gemaakt van metaforen en oefeningen; men ontwikkelt zo op een ervaringsgerichte manier de verschillende ACT-vaardigheden.

  

Ik heb een aantal EMDR sessies gehad bij Mirjam.


Eerlijk gezegd ging ik er blanco in. Had eigenlijk het geloof in verschillende therapieën opgegeven. Heb er al heel veel gehad vanwege neerslachtigheid, slecht slapen, ernstige vermoeidheid, onrust, depressie, green grenzen kunnen aangeven, lage eigenwaarde. Heb een aantal trauma's uit mijn leven behandeld in een aantal sessies bij Mirjam. Vanuit heftige trauma's naar een gevoel werken van waarbij de trauma's geen enkel gevoel meer opwekten en helemaal geen invloed meer hadden op mijn gevoel. Begrijpen doe ik het niet. Maar het heeft wel voor mij gewerkt. 

Vrouw, 54 jaar uit Papendrecht