Ziekteverzuimbegeleiding

Ontzorgen door te verzorgen

Een goede work-life balance voorkomt verzuim door ziekte en spanningen


Worstel jij met lichamelijke klachten, stress of zelfs burn-out door je werk? Of heb je te vaak veel moeite om werk en privé te combineren? Regelmatig en/of  langdurig verzuim kan dan het gevolg zijn. Dat is voor jezelf maar ook voor je werkgever niet prettig. Een goede work-life balance is de uitdaging. Samen met jou ga ik aan de slag om weer balans in je leven en carrière te brengen. Dat kan zowel in mijn praktijk als op je werk. Als het nodig is, kun je daarna ook bij mij terecht voor vervolgtrajecten of verwijs ik je door naar de juiste vervolghulp.


Ziekteverzuim is vervelend, zowel voor u als voor uw medewerker. Voorkomen is beter dan genezen, zeker bij stress en verzuim gerelateerd aan werkdruk. Door counceling en advies over bv. lifestyle maar ook voeding, wordt de uitvalkans sterk verkleind. Wanneer het toch tot uitval komt, wordt door de persoonlijke begeleiding de re-integratie van uw medewerker, in veel gevallen, van maanden teruggebracht tot weken. 


Ziekteverzuimbegeleiding als instrument is bedoeld voor HR-managers van het midden en kleinbedrijf, overheid en semi overheidsorganen, managers, ondernemers en bedrijfsleiders die problemen hebben met het ziekteverzuim in teams of bij individuele teamleden. Dit is met name relevant bij bedrijven waar verzuim van werknemers, met name stress gerelateerd, veel geld kost. Denk aan artsen, onderwijzers, advocaten en notarissen.


De winst voor uw bedrijf


  • Een snelle en gezonde terugkeer van een zieke medewerker
  • Voorkomen van terugval na terugkeer
  • Voorkomen van uitval door preventieve verzuimbegeleiding onder andere door lifestyle en voedings adviezen
  • Verantwoord handelen van Health Coaching door een gecombineerde achtergrond als verpleegkundige, coach, voedings- en suppletieconsulent