INDIVIDUELE 

COACHING

Waarom individuele coaching inzetten?


Soms gaat het niet lekker met een teamlid. Dat verstoort de dynamiek en staat de prestaties van het individu en het team in de weg. Met individuele coaching kan deze situatie effectief en kordaat worden aangepakt. Mocht een situatie toch tot een ontslag leiden, dan kunt u met het gezamenlijke actieplan en de voortgangsrapportages uw inspanningsverplichting aantonen. Uw dossier is dan correct opgebouwd. 


Individuele coaching als instrument is bedoeld voor HR-managers van het midden en kleinbedrijf,

overheid en semi overheidsorganen, managers, ondernemers en bedrijfsleiders die begeleiding zoeken

voor individuele teamleden. Denk bijvoorbeeld aan werknemers of managers die niet functioneren

of die na afwezigheid weer in het team moeten passen.

Wanneer is individuele coaching gewenst?


 • Als medewerkers buiten de groep vallen waardoor er conflicten ontstaan
 • Wanneer medewerkers de werking en dynamiek van het team verstoren
 • Voor medewerkers die hun doelen niet halen
 • Bij klachten van klanten
 • Als medewerkers geen verantwoordelijkheid nemen en ontwijkgedrag vertonen
 • Wanneer medewerkers pesten of worden gepest
 • Bij een hoogfrequentie in het ziekteverzuim

Wat is de winst voor het bedrijf?   

     

 • Re-integratie van medewerkers na afwezigheid
 • Herintegratie van medewerkers die buiten het team staan
 • Aanscherpen van gewenste vaardigheden of wegnemen van ongewenst gedrag
 • In kaart brengen van de sterktes en zwaktes van een medewerker en begeleiding naar een nieuwe functie (intern of extern)